Afscheid Voorzitter

Op donderdag 24 januari 2019 heeft de voorzitter afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid van de Huurdersvereniging Gemeente Rucphen.

Op 2 februari 1982 werd in samenwerking met huurdersvereniging St. Willebrord en het NVH (Nederlands Verbond van Huurders) Huurdersvereniging Sprundel opgericht.

In 1983 werd er ook in Zegge en later in Rucphen een huurdersvereniging opgericht, in samenwerking met HV Sprundel. In beide huurdersvereniging zaten ook de voorzitter en secretaris van HV Sprundel . Vanaf 1982 is hijactief betrokken geweest bij de oprichting van de Huurdersvereniging en 36 jaar de drijvende kracht geweest. Wat deze voorzitter voor het bestuur en de huurders in de Gemeente Rucphen betekend heeft is te veel om op te noemen. Hij stond altijd klaar voor de huurders met problemen en was als voorzitter maatschappelijk betrokken en regelmatig in overleg met Thuisvester en de Gemeente.

De afscheidsreceptie van onze voorzitter heeft 24 januari jl. plaatsgevonden.

Er is een nieuwe voorzitter.

Het bestuur bedankt de voorzitter voor alles wat hij voor de Huurders en het bestuur betekend heeft.

Bedankt !!

MAAK BEZWAAR bij PROVINCIALE STATEN en de Gemeente en ARRIVA

De enige streekbus van Arriva, die door de dorpen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord rijdt, gaat vanaf medio december 2019 (bij aanvang nieuwe dienstregeling) niet meer door het dorp St. Willebrord, niet meer door Sprundel en niet meer langs het Munnikenheide college in Rucphen rijden. De 5 haltes verdwijnen eind 2019.

Arriva bussen gaan dan stoppen bij voormalig RICO buiten het dorp, op de doorgaande weg. Dat is toch onacceptabel. Dat betekent dat bewoners die met de bus reizen tot meer dan een half uur, wel 40 minuten moeten lopen naar de bushalte. Dat kan toch echt niet.

Minder validen, scholieren, studenten, oudere mensen, mensen zonder auto, asielzoekers maken gebruik van het openbaar vervoer omdat ze hiervan afhankelijk zijn.

Haltes midden in het dorp, door het dorp heen, is de meest klantvriendelijke oplossing, zoals het altijd was. Dat is voor iedereen lopend bereikbaar. Bij een streekschool hoort toch een bushalte te zijn, zodat scholieren naar hun school kunnen gaan met de bus.

Natuurlijk kan je je fiets bij de halte neerzetten, maar niet iedereen kan fietsen, of heeft een fiets. En het risico dat je fiets gestolen wordt op deze afgelegen nieuwe halteplek is groter dan voorheen toen een fiets midden in het dorp stond.

Wij willen dat de streekbus de halte bij Munnikenheide college, Sprundel en alle 3 haltes in St. Willebrord blijven bestaan !!!

De huurdersvereniging maakt bezwaar. Maak ook bezwaar !! en ga naar de Website van Provinciale staten en Arriva, en de Gemeente Rucphen.

De streekbus heeft altijd door de dorpen gereden. En is de ENIGE manier voor veel mensen om zich te vervoeren.

De reistijd van de bus zal een paar minuten schelen. De reistijd door het dorp St. Willebrord is maar 4 minuten. Terwijl in Etten Leur om de halte VOSDONK te bereiken onnodig een extra rondje om de grote rotonde bij en wachttijd is ingecalculeerd. Dat rondje in Etten-Leur om de grootste rotonde kost onnodig veel tijd. Daarna rijdt de bus de andere kant op dan zijn route, om de halte Vosdonk aan te doen. Door die halte te verplaatsen langs de te rijden route valt tijdswinst te behalen.

Als de halte Vosdonk verplaatst zou worden naar een nieuwe halte voor bedrijf Thetford, (daar is ruimte genoeg om een ruime halte te maken), kan de bus gelijk doorrijden naar het centrum van Etten-Leur. Daar is een logische tijdswinst te halen. NIET in de gemeente Rucphen, waar veel mensen in de dorpen afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

  • Ga naar de website van Provinciale staten en maak bezwaar tegen de nieuwe busroute van lijn 312, die de dorpen St Willebrord, Sprundel en het Munnikenheidecollege vanaf december 2019 niet meer aan doet.
  • Je kunt ook een korte brief aan de gemeente Rucphen sturen of via de website.
  • En op de website van Arriva een klacht achterlaten.

MAAK BEZWAAR. Laat van u horen !

Des te meer bezwaar en klachten, des te groter de kans dat er iets gaat gebeuren.

Succes Huurdersvereniging bij verhelpen Klacht bewoners Gagelstede

Succes Huurdersvereniging bij verhelpen Klacht bewoners Gagelstede

In 2018 heeft de Huurdersvereniging Gemeente Rucphen klachten van bewoners aan de Gagelstede in St. Willebrord na een lange procedure kunnen oplossen.

In het najaar van 2017 kwamen meerdere bewoners van de Gagelstede in St. Willebrord met klachten over overlast bij de Huurdersvereniging Gemeente Rucphen. In de Gagelstede was een wasgelegenheid geplaatst, een project voor werkelozen. Dit veroorzaakte veel overlast en geluidsoverlast en nog meer problemen. De lift werd intensief door de wasserij gebruikt om het wasgoed te vervoeren, waardoor de bewoners minder vaak gebruik konden maken van de lift. De was, die in het pand te drogen hing was vanaf de straat zichtbaar. Verder voelden de bewoners zich onveiliger.

Er zijn eind 2017 meerdere bijeenkomsten geweest met Thuisvester, de huurdersvereniging en de bewoners van Gagelstede ook op het Gemeentehuis, helaas zonder succes.

Het DB van de Huurdersvereniging heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de klachten van de bewoners en de klachten bleken gegrond. Het betrof onder andere onveiligheidsgevoelens en het bezet zijn van de lift. Tevens zijn er door HV regelmatig foto’s van het pand gemaakt, waarbij de was zichtbaar is.

In 2018 is opnieuw overleg met de Gemeente, Thuisvester, Huurdersvereniging en de bewoners geweest. De huurdersvereniging heeft zich hard gemaakt voor de bewoners voor Gagelstede.

Uiteindelijk is besloten dat de wasserij weg moet uit de Gagelstede. De bewoners zijn opgelucht en tevreden met dit resultaat.

Jaarvergadering

Uitnodiging jaarvergadering 2017

Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor onze jaarvergadering 2017 van
Huurdersvereniging Gemeente Rucphen

Datum:                Woensdag 10 Mei  2017

Aanvang:            19.00 uur

Locatie:               Kantoor Huurdersvereniging
Weberstraat 14
4711 AA  St. Willebrord

U kunt zich aanmelden voor deze vergadering door te bellen of te mailen
naar:

Telefoonnummer:     0165 388422 (tijdens kantooruren)
Emailadres:               info@hvgemeenterucphen.nl

graag voor 4 mei aanmelden.

Stichting Leergeld helpt ouders met een minimum inkomen

De stichting leergeld biedt ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar met een minimum inkomen de mogelijkheid om een bijdrage voor bijvoorbeeld een schoolreisje, lidmaatschap sportclub, muziekles te ontvangen. Maar het kan ook gaan om bijdragen in de kosten van bijvoorbeeld een fiets of een computer.

Indien gemeentelijke voorzieningen van ouders van kinderen niet toereikend zijn kan stichting Leergeld hulp bieden. Iedere gemeente hanteert andere regels voor bijdragen.

Stichting Leergeld is in West Brabant actief in de Gemeenten Rucphen, Zundert, Moerdijk en Etten-Leur.

Bent u een ouder die in aanmerking komt? Of kent u een ouder die in aanmerking komt? Neem dan contact op met stichting Leergeld Noord West Brabant telefoonnummer 076 – 5030300. Laat uw naam, adres en telefoonnummer achter en Stichting Leergeld neemt contact met u op. Email: leergeldettenleur@live.nl website:www.leergeld.nl

Maximale huurverhogingen sociale huur bekend 2017

4 januari 2017 (bron; woonbond)

De maximale percentages voor de huurverhoging in 2017 zijn eind december door het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt.

De maximale huurverhogingen voor zelfstandige sociale huurwoningen bestaan uit inflatie, plus een inkomensafhankelijk percentage. De inflatie is vastgesteld op 0,3%. De toegestane maximale percentages zijn:

  • 2,8% (inflatie + 2,5%) voor huishoudens met een inkomen tot en met €40.349,-
    • 4,3% (inflatie + 4%) voor huishoudens met een inkomen boven €40.349,-

Huurverhoging corporaties aan banden

De Woonbond heeft samen met corporatiekoepel Aedes afspraken gemaakt over het matigen van de huurstijgingen. Voor corporaties geldt dat de huur gemiddeld niet meer mag stijgen dan 1% boven inflatie. Dat betekent een maximale stijging van de huursom (het totaal van alle huren van een corporatie) van 1,3%.  Hierdoor zullen de huren minder hard stijgen bij corporaties. De maximale huursomstijging van 1,3%  is inclusief de huurverhoging bij het opnieuw verhuren van een woning (huurharmonisatie). Zo staat er voor eerst een rem op het optrekken van de huur na een verhuizing, waardoor starters en doorstromers minder snel tegen torenhoge huurprijzen aanlopen.

Uitzonderingen inkomensafhankelijke huurverhoging

Wie in 2017 de AOW-leeftijd al bereikt heeft of in een huishouden van minimaal 4 personen woont, wordt uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers waren daar al eerder van uitgezonderd. Voor hen geldt een maximale huurverhoging van 2,8%.