Teken de petitie ‘weg met de wooncrisis’

Het huidige overheidsbeleid staat goed lokaal woonbeleid in de weg. Onder druk van de ‘verhuurderheffing’  hebben corporaties weinig nieuwe woningen kunnen bouwen en zijn de huren fors gestegen. Ook komt de landelijke overheid niet met maatregelen om woekerprijzen in de vrije sector aan te pakken. Via de actiesite wegmetdewooncrisis.nl zijn inmiddels ruim veertig gemeenten campagnes gestart tegen de wooncrisis.

Wat willen de actiesite bereiken?

Boete op betaalbaar aanbieden van woningen schrappen!
De verhuurderheffing – een belasting die alleen op sociale huurwoningen wordt geheven – heeft de staatskas met 10 miljard euro gespekt en de sociale woningvoorraad verkleind. In vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen. Als deze geschrapt wordt kan er meer gebouwd worden, de huren weer behapbaar worden en de verduurzaming betaalbaar worden.

Thuisvester ondersteunt deze campagne en:

  • roept de huurdersverenigingen op een lokale actie te starten of te steunen en
  • roept de bewoners op de petitie te ondertekenen.

Als we met zo veel mogelijk gemeenten, corporaties en bewoners druk uitoefenen op de landelijke politiek, komt de overheid hopelijk met echte oplossingen voor de wooncrisis.

Weg met de wooncrisis

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen een minister van Volkshuisvesting en woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.

De Woonbond voert daarom samen met De Goede Zaak campagne voor echte oplossingen van de wooncrisis. Dat dat nodig is blijkt ook wel uit onze analyse van het huurbeleid van de afgelopen jaren. Onder drie kabinetten Rutte stegen de huurprijzen met 35%. Het aantal sociale huurwoningen nam in vijf jaar af met 108.000 woningen. De wachttijden voor een sociale huurwoning voor starters nam juist fors toe. Lees ook het artikel in het Algemeen Dagblad.

Teken en deel de petitie
In een petitie gericht aan de ‘aankomende minister van Volkshuisvesting’ roepen de Woonbond en DeGoedeZaak op om paal en perk te stellen aan de gigantische huurprijzen in de vrije sector, om te zorgen voor meer betaalbare sociale huurwoningen door de verhuurderheffing (de in 2013 ingevoerde belasting op sociale huur) te schrappen, en om middeninkomens toegang te geven tot betaalbare woonruimte door de inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning te verhogen. Teken en deel de petitie op wegmetdewooncrisis.nl (externe link)

Kom lokaal in actie
Woonbeleid is een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar wanbeleid op landelijk niveau staat het aanpakken van de wooncrisis in de weg. Het rijk belast sociale huurwoning zwaar en geeft gemeenten geen mogelijkheden om woekerprijzen op de vrije markt aan te pakken. Dat kan en moet anders. Weg met de wooncrisis een huis voor iedereen! Daarom kun je ook lokaal een actie steunen of starten en je gemeente aansporen zich ook uit te spreken voor een goed landelijk woonbeleid.