Teken de petitie ‘weg met de wooncrisis’

Het huidige overheidsbeleid staat goed lokaal woonbeleid in de weg. Onder druk van de ‘verhuurderheffing’  hebben corporaties weinig nieuwe woningen kunnen bouwen en zijn de huren fors gestegen. Ook komt de landelijke overheid niet met maatregelen om woekerprijzen in de vrije sector aan te pakken. Via de actiesite wegmetdewooncrisis.nl zijn inmiddels ruim veertig gemeenten campagnes gestart tegen de wooncrisis.

Wat willen de actiesite bereiken?

Boete op betaalbaar aanbieden van woningen schrappen!
De verhuurderheffing – een belasting die alleen op sociale huurwoningen wordt geheven – heeft de staatskas met 10 miljard euro gespekt en de sociale woningvoorraad verkleind. In vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen. Als deze geschrapt wordt kan er meer gebouwd worden, de huren weer behapbaar worden en de verduurzaming betaalbaar worden.

Thuisvester ondersteunt deze campagne en:

  • roept de huurdersverenigingen op een lokale actie te starten of te steunen en
  • roept de bewoners op de petitie te ondertekenen.

Als we met zo veel mogelijk gemeenten, corporaties en bewoners druk uitoefenen op de landelijke politiek, komt de overheid hopelijk met echte oplossingen voor de wooncrisis.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws