Brabant moet 120.000 woningen bouwen tot 2030

De komende jaren wacht Brabant nog een behoorlijke woningbouwopgave. Tot 2030 zal de woningvoorraad nog met 120.000 woningen moeten toenemen. Oftewel zo’n 12.000 per jaar.

Dit om de verwachte groei van het aantal huishoudensop te kunnen vangen en bestaande woningtekorten terug te dringen.

Regionaal zijn er grote en toenemende verschillen in groei van de woningvoorraad

In 2020 telt Noord Brabant 1.1400.000 woningen. Op grond van de jongste inzichten met betrekking tot de bevolking- en huishoudingsontwikkelingen zal de woningvoorraad tot aan het einde van de prognose periode moeten blijven groeien, al neemt de groei in de loop van de (prognose) jaren wel duidelijk af.  Naar verwachting staan er in 2050 bijna 1.360.000 woningen in onze provincie., liefst 100.000 meer vergeleken met de vorige prognose uit 2017.

Tot 2050 neemt de woningvoorraad dus nog toe met een kleine 220.000 woningen. (+19%)

Een groot deel van die groei – bijna 160.000 woningen, oftewel driekwart van de opgave-  zal voor 2035 moeten worden gerealiseerd en zo’n 12.000 woningen zullen aan de voorraad moeten worden toegevoegd.

Woningbouw is flink aangetrokken, nu is het zaak het tempo vast te houden.

Bron: Provincie Noord Brabant

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws