Meer sociale huurwoningen in gemeente Rucphen

Persbericht

Meer sociale huurwoningen in gemeente Rucphen

Huurdersvereniging gemeente Rucphen verbaasd

In verschillende media is vorige week gepubliceerd dat er in de gemeente Rucphen voldoende sociale huurwoningen zouden zijn. De huurdersverenging van de gemeente Rucphen was hier verbaasd over. Zij zijn juist met Thuisvester en de gemeente in gesprek om meer sociale huurwoningen te realiseren in de gemeente Rucphen.

Wellicht zijn deze uitspraken gebaseerd op verouderde demografische gegevens die vergrijzing en leegloop voorspellen in de dorpen en kernen. De huurdersvereniging Rucphen signaleert juist een tegengestelde beweging. Zij horen in de praktijk dat jongeren graag in hun dorp willen blijven wonen maar er geen goedkope woning voor hun is. Daarnaast zijn de consequenties van Corona nog niet helemaal zichtbaar zijn. Als er meer ontslagen gaan vallen zal de druk op de sociale huurwoningen alleen maar groter worden.

In de prestatieafspraken die we ook dit jaar weer met Thuisvester en de gemeente opstellen gaan wij benadrukken dat er meer sociale huurwoningen moeten komen.